co_to_jest_chloniak.jpg

Pod pojęciem chłoniak należy rozumieć grupę nowotworów, których celem jest układ limfatyczny. Początkowo proces nowotworowy może rozwijać się w węzłach chłonnych, jednakże zdarzają się przypadki zapoczątkowania tego procesu w tkance limfatycznej. Jednym z pierwszych objawów choroby są powiększone węzły chłonne. Część osób bagatelizuje ten objaw, bowiem często mylony jest z przeziębieniem bądź grypą. Chłoniak charakteryzuje się także spadkiem masy ciała, podwyższoną temperaturą oraz ogólnym zmęczeniem. Przyczyny rozwoju choroby nie są dokładnie poznane. Uważa się, że na zachorowanie bardziej podatne są osoby, które chorują na schorzenia autoimmunologiczne. Do czynników ryzyka zalicza się również osłabiony układ odpornościowy. Chłoniak może się także rozwinąć u osób po przeszczepach. Zaobserwowano, że nowotwór ten może występować w przebiegu mononukleozy. Rozpoznanie chłoniaka odbywa się m.

in. na podstawie dokładnego wywiadu lekarskiego. Lekarz powinien również zbadać węzły chłonne. W przypadku podejrzenia choroby konieczne jest wykonanie badania mikroskopowego. Umożliwia ono określenie stopnia zaawansowania choroby. Leczenie chłoniaka uzależnione jest od konkretnego przypadku. Bardzo często stosuje się chemioterapię. Zazwyczaj leki aplikowane są bezpośrednio do układu krążenia. Coraz większe oczekiwania dotyczą przeciwciał monoklonalnych. Po wniknięciu do organizmu łączą się z limfocytami B i powodują ich zniszczenie. Skuteczność leczenia zależy od stadium zaawansowania choroby.