guzy_mozgu.jpg

Jednym z rodzajów nowotworów są nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Spośród nich możemy wyróżnić raka mózgu, rdzenia kręgowego czy opon mózgowo-rdzeniowych. Nowotwory OUN mogą być również wynikiem przerzutów. Obecnie przyczyny rozwoju tej formy nowotworów nie są do końca poznane.

Zakłada się, że czynnikiem ryzyka może być promieniowanie jonizujące, pestycydy, herbicydy czy nitrozoaminy. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego są bardzo niebezpieczne, dlatego tak ważne jest szybkie podjęcie leczenia. Objawy wszelkich guzów mózgu mogą być bardzo niespecyficzne. Są one bowiem uzależnione od miejsca ulokowania guza oraz stopnia jego złośliwości.

Niekiedy objawy widoczne są dopiero po upływie kilku lat. Początkowym objawem są zazwyczaj bardzo silne bóle głowy. W miarę powiększania się guza wywołuje on obrzęk mózgu. Jednocześnie dochodzą do tego także inne objawy, takie jak nadmierna senność, wymioty i nudności, zaburzenia świadomości.

Jeżeli guz znajduje się w pobliżu kory mózgowej może wywoływać napady padaczkowe. Z kolei jeśli umiejscowiony jest w okolicach pnia mózgu prowadzi do zaburzeń połykania. Wszelkie guzy mózgu wykrywane są za pomocą tomografii komputerowej. Badanie to umożliwia wykrycie guza już we wczesnej fazie.

Leczenie uzależnione jest od wielkości guza. Zazwyczaj stosuje się leczenie chirurgiczne, radioterapię, napromieniowanie bądź chemioterapię. Część z tych sposobów leczenia powoduje wiele skutków ubocznych, takich jak osłabienie, bóle głowy czy wypadanie włosów.