szpiczak_mnogi.jpg

Szpiczak mnogi zalicza się do nowotworów krwi. Na chorobę tę najczęściej zapadają osoby w starszym wieku. Rozwój szpiczaka mnogiego powoduje charakterystyczne zmiany w organizmie. U chorych można zaobserwować anemię oraz wzrost stężenia białka we krwi bądź w moczu. Bardzo często dochodzi również do uszkodzeń kości. Szpiczak mnogi powoduje także upośledzenie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Z tego powodu objawy szpiczaka mnogiego są bardzo zróżnicowane. Może to być np. anemia bądź częste złamania i obrzęki kości. Chory jest wówczas bardziej podatny na różnego rodzaju infekcje. Obserwuje się także obniżenie sprawności umysłowej, zmęczenie oraz ogólne osłabienie. Wykazano, że choroba ta dotyczy osób w wieku średnim i starszym.

Uważa się, że jest to spowodowane mniej sprawnym układem immunologicznym. Szpiczak mnogi nie występuje u dzieci. Wraz z wiekiem w organizmie gromadzą się także różne toksyny. Szpiczak mnogi częściej rozwija się u mężczyzn. Przypuszcza się, że do czynników, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania zalicza się promieniowanie oraz niektóre substancje chemiczne. Również niektóre rodzaje zakażenia mogą przyczynić się do rozwoju tego nowotworu.

Za nowotwór ten może odpowiadać zakażenie wirusem HIV, WZW czy opryszczka. Rozpoznanie szpiczaka mnogiego odbywa się na kilka sposobów. Podstawowym badaniem jest morfologia krwi. Do tego wykonuje się badania biochemiczne oraz badanie białek krwi. U chorych często przeprowadza się także badanie kości. Leczenie jest ściśle dobrane do formy szpiczaka.