zapalenie_watroby.jpg

Zapalenie wątroby do kolejna choroba zakaźna. Wyróżnia się trzy jej formy: WZW A, WZW B i WZW C. Choroby te mogą różnić się objawami, a także sposobem szerzenia się wirusów. WZW A może rozwinąć się na skutek nie przestrzegania podstawowych zasad higieny. Wirus może wniknąć do organizmu również poprzez drogę pokarmową.

Zazwyczaj nie ma formy przewlekłej WZW A. Niekiedy jest to choroba bez jakichkolwiek objawów. Rozpoznanie choroby polega na wykonaniu badania krwi. W momencie jej wykrycia stosuje się leczenie objawowe. Bardzo często wszelkie objawy ustępują samoistnie.

WZW B to poważniejsza odmiana choroby. Wirus wnika do organizmu poprzez zranioną skórę. Możliwe jest także przeniesienie go poprzez przypadkowe kontakty seksualne. Wirus ten cechuje się wysokim stopniem zaraźliwości. Rozpoznanie również odbywa się na podstawie badania krwi.

Jednakże w tym przypadku koniecznie trzeba wykonać także inne testy. W zależności od intensywności objawów stosuje się odpowiednie leczenie. Niekiedy przed podjęciem leczenia choremu wykonuje się biopsję wątroby. WZW B może przybrać dwie formy: ostrą oraz przewlekłą. W tej pierwszej opcji często dochodzi do samoistnego ustąpienia objawów.

Forma przewlekła najczęściej wymaga leczenia. WZW C zazwyczaj przebiega w formie przewlekłej. Wirus rozprzestrzenia się głównie przez krew. Leczenie tej formy zapalenia wątroby odbywa się poprzez podawanie choremu interferonu. Również i w tym przypadku wykonywana jest biopsja wątroby przed podjęciem leczenia.