Choroby wieku dziecięcego

Wśród chorób zakaźnych wyodrębniono kilka, które charakteryzuje to, że najczęściej rozwijają się w wieku dziecięcym. Wówczas posiadają stosunkowo łagodny przebieg. ...

Czym są choroby zakaźne?

Choroby zakaźne wywoływane są przez czynniki biologiczne. Należy do nich zaliczyć głównie drobnoustroje, w tym bakterie, wirusy, grzyby czy roztocza. Choroby

Zapalenie wątroby

Zapalenie wątroby do kolejna choroba zakaźna. Wyróżnia się trzy jej formy: WZW A, WZW B i WZW C. Choroby te mogą różnić się objawami, a także sposobem szerzenia się wirusów. ...
© 2019 Choroby zakaźne i nowotworowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.