zakazenia_pokarmowe.jpg

Zakażenia pokarmowe spowodowane są występującymi w żywności drobnoustrojami chorobotwórczymi bądź ich toksynami. Po wniknięciu do organizmu patogeny te ulegają namnożeniu, przez co pojawiają się charakterystyczne dolegliwości. Do najbardziej typowych objawów zaliczają się wymioty, biegunki, bóle brzucha, a nawet podwyższona temperatura ciała. Często przyczyna zatruć pokarmowych tkwi w niewłaściwym obchodzeniu się z żywnością.

Może to dotyczyć każdego etapu produkcji żywności, jak również nieprawidłowym zachowaniem konsumentów. Za zatrucia pokarmowe najczęściej odpowiadają bakterie. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych bakterii jest Salmonella, E.coli czy laseczka jadu kiełbasianego.

Ze względu na częste spożywanie drobiu przez Polaków, istnieje realne zagrożenie zatruciem Campylobacter jejuni. Spożycie zanieczyszczonego drobiu może skutkować rozwojem zatrucia. Równie niebezpieczne jest spożywanie pokarmu brudnymi rękami. Równie niebezpieczną bakterią jest E.

coli. Przedostanie się tego patogenu do organizmu skutkuje bardzo poważnym i niebezpiecznym zatruciem. Dodatkowo bakteria ta produkuje niezwykle silną toksynę. Do częstych zatruć dochodzi również za pośrednictwem Staphylococcus aureus.

Bakteria ta może bytować w niektórych wyrobach cukierniczych czy w nieodpowiednio przygotowanych owocach morza. Warto wspomnieć, że poza bakteryjnymi zatruciami dochodzi także do wirusowych zakażeń. Są one rzadsze, jednak ich przebieg jest poważniejszy. Tego typu zatrucia wywoływane są przez rotawirusy, adenowirusy czy kaliciwirusy.